Nákupní košík je prázdný

Special scheme for gold

Council Directive 1998/80/EC of 12 October 1998, supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC - Special scheme for investment gold. [Official Journal L 281 of 17.10.1998]

In order to promote the use of gold as a financial instrument, this Directive introduces a tax exemption for supplies of investment gold. Previously, the normal tax arrangements applied to investment gold. Under those arrangements, supplies of investment gold were in principle subject to VAT, but some Member States were authorised on a transitional basis to exempt them. The new Directive eliminates these distortions of competition between Member States and, at the same time, enhances the competitiveness of the Community gold market.

Definition of investment gold:

  • gold, in the form of a bar or a wafer of weights accepted by the bullion markets, of a purity equal to or greater than 995 thousandths, whether or not represented by securities (Member States may exclude from the scheme small bars or wafers of a weight of 1 g or less);
  • gold coins which are of a purity equal to or greater than 900 thousandths, are minted after 1800, are or have been legal tender in the country of origin, and are normally sold at a price which does not exceed the open market value of the gold contained in the coins by more than 80 %. Each year the Member States must indicate which coins meeting these criteria are traded on their territory. These lists will be published in the Official Journal.

The supply, intra-Community acquisition and importation of investment gold are exempted from value added tax by the Member States.

However, a right of option exists for taxation of supplies of gold to another taxable person by:

  • taxable persons who produce investment gold or transform any gold into investment gold (Member States must allow the right of option in these cases);
  • taxable persons who, in their trade, normally supply gold for industrial purposes (Member States may allow the right of option in these cases).

The Member States must specify the details of the use of these options and inform the Commission thereof.

The Directive lays down rules governing the right of deduction of taxable persons involved in the production or supply of investment gold or in transforming gold into investment gold in the event that they have not opted for taxation of their supplies.

Traders in investment gold have special obligations designed in particular to prevent the opportunities of tax fraud resulting from the dual use of gold (industrial and investment gold). These require them to keep account of all substantial transactions in investment gold and to keep documentation to allow identification of customers for a period of at least five years.

In certain circumstances, Member States may designate the purchaser rather than the seller as the person liable to pay the tax (reverse charge procedure) in order to prevent tax fraud and reduce the costs of the transaction.

With regard to transactions on a regulated gold bullion market, Member States may be authorised not to apply the special scheme and introduce simplification measures.

References

Act

Entry into force

Deadline for transposition in the Member States

Official Journal

Directive (EC) No 1998/80EC

17.10.1998

1.1.2000

OJ L 281 of 17.10.199

 

Czech version of Special scheme of gold:

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Část první Základní ustanovení

Hlava III: Zvláštní režimy

§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato

(1) Investičním zlatem se rozumí

a) zlato připouštěné na světové trhy zlata ve tvaru uzančních slitků v podobě cihly nebo destičky s

1. vlastním číslem,

2. ryzostí nejméně 995 tisícin,

3. hmotností připouštěnou na těchto trzích a

4. označením výrobce, ryzosti a hmotnosti.

b) zlaté mince, které

1. mají ryzost nejméně 900 tisícin,

2. byly vyraženy po roce 1800,

3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a

4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

(2) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně se vztahuje i na

a) investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato,

b) investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok, nebo

c) termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu.

(3) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání investičního zlata, jeho pořízení z jiného členského státu nebo jeho dovozu.

(4) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, se může rozhodnout, že uplatní daň u dodání investičního zlata, které by bylo osvobozeno podle odstavce 2, jinému plátci s místem plnění v tuzemsku.

(5) U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata podle odstavce 3, může být uplatněna daň, pokud plátce při dodání investičního zlata uplatnil daň podle odstavce 4.

(6) Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok na odpočet daně v plné výši

a) při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle odstavce 4,

b) při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata, které není investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím zmocněná třetí osoba přemění na investiční zlato, nebo

c) při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo ryzosti zlata, včetně investičního zlata.

(7) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, má nárok na odpočet daně v plné výši při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zboží nebo služby, přímo související s výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata na investiční zlato.

(8) Plátce, který přijme službu podle odstavce 5, nebo který dodává investiční zlato osvobozené od daně a má nárok na odpočet daně podle odstavce 6 písm. b) a c), nebo který vyrobil investiční zlato nebo zlato přeměnil na investiční zlato a má nárok na odpočet daně podle odstavce 7, je povinen

a) vystavit doklad o dodání fyzické osobě nepovinné k dani, který obsahuje tyto údaje:

1. obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo osoby, která uskutečňuje plnění,

2. daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,

3. evidenční číslo dokladu,

4. rozsah a předmět plnění,

5. den vystavení dokladu,

6. den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení dokladu,

7. celkovou částku za plnění, hmotnost a ryzost zlata,

8. jméno, datum narození a místo pobytu fyzické osoby nepovinné k dani,

b) uchovávat doklad podle písmene a) po dobu 10 let,

c) uvést na daňovém dokladu vystaveném plátci nebo osobě povinné k dani rovněž hmotnost a ryzost zlata.

Online webinars TrustWorthy Investment

5. 5. 2020

From the comfort of your home, you can be in regular contact with us. Online webinars where you can find out more information about precious metals, cooperation options or answer your questions.

Unique Diamond Mine: All You Find, It Is Yours

30. 8. 2016

There is an only diamond mine in American state Arkansas which is open to the public.

Lesedi La Rona Insured for $120M

30. 6. 2016

Lesedi La Rona Insured for $120M