Nákupní košík je prázdný

Životní pojištění

Životní pojištění chrání jednotlivce před finančními důsledky nejrůznějších životních situací. Nejdůležitější jsou životní pojištění proti riziku smrti, proti riziku trvalé invalidity či smrti úrazem. Před uzavřením životního pojištění by si měl každý důkladně promyslet, co od něj čeká, na co má smysl se pojistit či jaká je optimální pojistná částka.

Životní pojištění se dělí na kapitálové, rizikové a investiční životní. První bývá označováno i jako důchodové pojištění, univerzální pojištění, případně pojištění ve prospěch dítěte. Tvoří je pojištění pro případ smrti a dožití. Při smrti klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka na smrt. Když se klient dožije konce pojistné smlouvy, dostane dohodnutou pojistnou částku na dožití včetně případného podílu na výnosech. Rizikové životní pojištění slouží ke krytí sjednaných rizik na dané smlouvě. Investiční životní pojištění představuje kombinaci pojištění pro případ smrti pojištěného s možností investovat část pojistného do podílových fondů. Zhodnocení klientových peněz závisí zejména na zvolené investiční strategii.

Životní pojištění nemůže uzavřít každý. Pojišťovna se snaží minimalizovat počet pojistných plnění a své klienty pečlivě vybírá podle zdravotních rizik, které klient uvede při uzavírání smlouvy. Pojištění lze navíc uzavřít jen do určitého věku života. Pojišťovna může uzavření smlouvy odmítnout.

Výhodou životního pojištění je daňová uznatelnost zaplaceného pojistného. Novela zákona o daních z příjmů umožňuje odepisovat ze základu daně z příjmů příspěvek na životní pojištění v maximální výši 12.000 Kč ročně. Pokud uzavřete více pojistných smluv, částky pro odpočet se sčítají, stále však platí maximální částka. Z daní nelze odečítat částku na úrazové pojištění, na pojištění závažných onemocnění nebo nemocenské pojištění apod., i když tato připojištění zpravidla bývají součástí pojistné smlouvy.

Online webinars TrustWorthy Investment

5. 5. 2020

From the comfort of your home, you can be in regular contact with us. Online webinars where you can find out more information about precious metals, cooperation options or answer your questions.

Unique Diamond Mine: All You Find, It Is Yours

30. 8. 2016

There is an only diamond mine in American state Arkansas which is open to the public.

Lesedi La Rona Insured for $120M

30. 6. 2016

Lesedi La Rona Insured for $120M