Nákupní košík je prázdný

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je forma spoření podporovaná státem, která umožňuje zajistit si zajímavý objem prostředků pro zabezpečení ve stáří. Penzijní připojištění je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb. a zakládá se na pravidelných měsíčních příspěvcích, které lze na účet penzijního fondu poukazovat i za delší časová období (čtvrtletí, pololetí, rok). K příspěvkům dostanete navíc státní příspěvky, podíly na zisku fondu a můžete také využít daňových zvýhodnění. Na penzijní připojištění může za výhodných podmínek přispívat i zaměstnavatel.

Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou a penzijní společností. Ještě před uzavřením smlouvy musí být účastník seznámen se statutem a penzijním plánem. Podepsáním smlouvy se penzijní společnost zavazuje účastníkovi poskytovat dávky penzijního připojištění a účastník se zavazuje platit penzijní společnosti příspěvky. Součástí smlouvy je penzijní plán, na který se smlouva odvolává, a který je k ní připojen.

Dojde-li ke změně penzijního plánu, stává se tato změna součástí smlouvy jen v případě, že se účastník a penzijní splečnost na změně smlouvy dohodli.

Účastníci musí být každoročně penzijní společností písemně informováni o výši všech prostředků, které penzijní společnost eviduje v jejich prospěch a o stavu těchto nároků, včetně údaje o výši připsaného procenta zhodnocení prostředků účastníka.

Výhody penzijního připojištění

  • státní příspěvek od 90 do 230 Kč měsíčně
  • daňová úspora při měsíční úložcepřevyšující 1000 Kč; nejvyšší daňové úspory se dosáhne při měsíční platbě 2 000 Kč
  • zaměstnavatel může příspěvek na vaše penzijní připojištění odečíst ze svého daňového základu až do výše 3 % vašeho vyměřovacího základu

 

Nevýhody penzijního připojištění

  • zhodnocení penzijních fondů i přes státní příspěvky a daňové výhody nepokrývá inflaci, celkově je velmi nízké
  • po dobu spoření nelze s vkladem bez sankce a ztráty státních příspěvků nakládat
  • vklady nejsou ze zákona pojištěny

Online webinars TrustWorthy Investment

5. 5. 2020

From the comfort of your home, you can be in regular contact with us. Online webinars where you can find out more information about precious metals, cooperation options or answer your questions.

Unique Diamond Mine: All You Find, It Is Yours

30. 8. 2016

There is an only diamond mine in American state Arkansas which is open to the public.

Lesedi La Rona Insured for $120M

30. 6. 2016

Lesedi La Rona Insured for $120M