Nákupní košík je prázdný

Podílové fondy

Podílový fond je nástrojem, který se využívá k investičním operacím, je jakýmsi souborem majetku. Rozděluje se do několika kategorií, podle účelu, obsahu a dalších faktorů. Podílový fond nemá právní subjektivitu (na rozdíl od investičního fondu). Je spravován investičními společnostmi, které řídí jejich fungování. Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu.

Základní rozdělení podílových fondů

 • Akciové – fondy, jejichž obsahem je převážná většina akciových titulů
 • Smíšené – fondy, které jsou zpravidla namíchány z méně volatilních akcií a rizikovějších dluhopisů
 • Dluhopisové – investují do dluhových cenných papírů, obvykle do dluhopisů s delší splatností
 • Fondy peněžního trhu – obsahují dluhové cenné papíry s kratší splatností, pokladniční poukázky, depozitní certifikáty apod. (jejich doménou je prakticky nulová kolísavost, jejich výnosy jsou ovšem nízké, často jsou používány jako alternativy bankovních produktů)
 • Nemovitostní – správce fondu nakupuje nemovité statky a cenné papíry na ně navázané (tyto fondy zpravidla nekorelují s akciovými indexy, mohou tedy být vhodným zajišťovacím prvkem investičního portfolia)
 • Komoditní – základním stavebním kamenem bývají cenné papíry (deriváty, certifikáty apod.) navázané na komodity.
 • Devizové – fond drží měny dle konkrétní strategie (jejich používání není příliš rozšířené)

 

Základní pravidla pro výběr podílového fondu

Při výběru podílových fondů by se investor měl řídit základními pravidly investování na kapitálovém trhu. Investor by měl vždy zvážit veškerá rizika, která může daná investice přinést – např. politické riziko, riziko nemožnosti repatriace kapitálu, měnové, kurzové či úrokové riziko, riziko snížené likvidity a další případná rizika.

Další pravidla pro investování

 • Magický trojúhelník – určuje vztahy mezi bezpečností investice, výnosem a její likviditou
 • Určení investičního účelu – toto je jedna z nejdůležitějších věcí, které je potřeba před investicí provést (jinak budeme investovat s účelem naspoření prostředků na penzi a jinak budeme pracovat s krátkodobou finanční rezervou)
 • Investiční pyramida – částečně vychází z předchozího bodu. V první pyramidě jsou podle důležitosti pod sebe postaveny pravidelné náklady investora (dole nejnutnější, nahoře zbytné), v druhé depozita (dole nejbezpečnější, nahoře nejrizikovější). V ideálním portfoliu by nikdy neměly být nejrizikovější investice zastoupeny většinovým podílem.
 • Minulé výsledky fondu – ač nemusí být garancí budoucích výnosů, slouží jako orientační obrázek o fungování fondu a kvalitě jeho správy
 • Daňová hlediska – obsah majetku fondu i místo jeho registrace může mít značný vliv na to, kolik z celkového výnosu zaplatíme na daních
 • Poplatková problematika – zvláště při vyšších částkách je velmi dobré brát tyto faktory v úvahu, protože vysoké poplatkové zatížení může velice znatelně zredukovat náš výnos ve prospěch třetích osob

Unique Diamond Mine: All You Find, It Is Yours

30. 8. 2016

There is an only diamond mine in American state Arkansas which is open to the public.

Lesedi La Rona Insured for $120M

30. 6. 2016

Lesedi La Rona Insured for $120M

ALROSA Finds Largest Diamond in Zarnitsa's History

30. 5. 2016

ALROSA discovered a 207.29-carat rough diamond at its Zarnitsa mine in the Russian republic of Yakutia.