Nákupní košík je prázdný

Nemovitosti

Nemovitost je pozemek nebo stavba, spojená se zemí pevným základem. Může se tedy např. jednat o dům, chatu, garáž, zahradu, pole, park, rybník apod. (podle občanského zákoníku, zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění, § 119). Může se také jednat o byt nebo nebytový prostor (zákon č. 72/1994 Sb. v platném znění).

Nemovitosti jsou obecně považovány za velmi dobrou investici, ale při jejich výběru je třeba mít na paměti základní ekonomické pravidlo: ceny se odvíjejí především od poptávky, tedy kdy a za co jsme ochotni své finanční prostředky do nemovitostí vkládat – kupní cena vždy odráží situaci na trhu. Většina ekonomů se shoduje v tom, že investice do nemovitostí bezpečně ochrání peníze před inflací.

V dnešní době jsou investice do nemovitostí považovány za dobrý prostředek k zajištění na důchod, nebo jako ochrana před inflací. Pokud si někdo dnes chce pořídit byt kvůli bydlení, může být vhodná doba, nabídka je totiž poměrně široká, konkurence mezi developery velká a ceny nerostou. Kupovat však nemovitost s cílem prodat ji v budoucnu za výrazně vyšší cenu nemusí skončit úspěchem. Je totiž potřeba počítat s tím, že zlaté časy nemovitostního trhu, kdy se prakticky jakákoli investice do nemovitosti vyplatila, jsou pryč. U bytů je situace poměrně jasná, s výrazným ziskem se počítat velmi nedá. Co se týče pozemků, je situace možná lepší, ale ani zde není úspěch zaručen. Znalost trhu a podmínek je zde velmi důležitá a často hrají roli znalosti o tom, jak se bude měnit územní plán, což z levného pozemku udělá žádanou stavební parcelu.

Nemovitostní fond (podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování)

Speciální fond nemovitostí může mít pouze formu otevřeného podílového fondu. Speciální fond nemovitostí investuje do:

 • nemovitostí včetně jejich příslušenství, které nabývá, provozuje nebo prodává za účelem dosažení zisku
 • účastí v nemovitostních společnostech za podmínek stanovených tímto zákonem

 

Speciální fond nemovitostí může nabývat do svého majetku pouze nemovitost:

 • za účelem jejího provozování, a to za podmínky, že tato nemovitost je způsobilá při řádném hospodaření přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos a jejíž cenu je možno stanovit výnosovou metodou
 • za účelem jejího dalšího prodeje, a to za podmínky, že tato nemovitost je způsobilá přinést z jejího prodeje zisk a jejíž cenu je možno stanovit porovnávací metodou

Pokud chcete investovat do nemovitostí, sledujte různé dražby, například zabavených bytů a domů. Přehled dražeb naleznete na internetu, například na webech exekučních společností.

Co zvyšuje cenu nemovitosti

 • její nízké stáří
 • zateplení domu
 • kvalitní zdivo
 • atraktivnost lokality
 • pracovní příležitosti v okolí
 • životní prostředí
 • dostupnost veřejné dopravy
 • občanská vybavenost v okolí (nemocnice, kultura, školy,…)

 

Co snižuje cenu nemovitosti

 • vlhkost
 • vadná inženýrská síť
 • rizikové životní prostředí
 • blízkost silnice/průmyslové výrobny
 • umístění v záplavové oblasti

Unique Diamond Mine: All You Find, It Is Yours

30. 8. 2016

There is an only diamond mine in American state Arkansas which is open to the public.

Lesedi La Rona Insured for $120M

30. 6. 2016

Lesedi La Rona Insured for $120M

ALROSA Finds Largest Diamond in Zarnitsa's History

30. 5. 2016

ALROSA discovered a 207.29-carat rough diamond at its Zarnitsa mine in the Russian republic of Yakutia.