Nákupní košík je prázdný

Filtrovat produkty
$
$
Pc.
Pc.

Pamětní zlatá mince, 10NIS 70. výročí Izraele proof

1 610.7,- € (including VAT)
1 610.7,- € (excluding VAT)

Koupit

Mince k 70. výročí Izraele vydané Izraelskou národní bankou připomínají vzrušující historický milník. Oficiální logo 70. výročí, které mince zdobí, spolu se sloganem "Dědictví inovací" v hebrejštině symbolizuje dědictví a historii Izraelského státu, spolu s jeho inovativním a kreativním duchem.

Myšlenku nezávislého státu poprvé v novodobé historii formuloval zakladatel sionistického hnutí Theodor Herzl, vídeňský židovský novinář a autor knihy Židovský stát. Právě v této knize navrhl návrat do země předků, kterou reprezentoval pahorek Sion v Jeruzalémě, podle kterého také vznikl název sionismus. V této staré vlasti vytvořili Izraelité dvě království a přispěji k rozvoji světové civilizace a kultury. Židé byli ze své země vyhnáni Římany v 1. a 2. století a provincie Judea byla přejmenována na Palaestinu, podle národu Filištínů, který v té době však již neexistoval.

Nová naděje na vznik nezávislého státu počala Židům, kteří již začali na území staré vlasti zakládat zemědělské osady, svítat po 1. světové válce. V roce 1917 byla podepsána tzv. Balfourova deklarace, v níž Britové podpořili myšlenku sionismu a vzniku židovského státu. Narazili však na odpor arabské populace. Nevraživost mezi Židy a Araby se natolik stupňovala, že britští správci zvažovali rozdělit území na židovskou a arabskou část. Plány byly však přerušeny 2. světovou válkou, která byla pro židovský národ zdrcující. Během holocaustu nacisté vyhladili na šest milionů Židů, což činilo zhruba 36% tehdejší židovské populace. V Palestině v důsledku krvavých masakrů probíhajících v Evropě přibývalo židovských přistěhovalců a jejich střety s arabským obyvatelstvem se přiostřovaly. Británie nebyla schopna nastalou situaci zvládat a předala tedy kontrolu nad oblastí Spojeným národům.

28. listopadu 1947 přijalo OSN návrh na rozdělení palestinského území na dva státy - židovský a arabský a na ustavení Jeruzaléma samostatným mezinárodním městem. Arabové však návrh odmítli. Po vypršení britského mandátu měli Židé v plánu vyhlásit samostatný stát, čemuž chtěli Arabové zabránit. Propukly nepokoje v Jeruzalémě a také v Haifě, odkud během března a dubna 1948 odešla většina Arabů. Ti začali být v tomto období označováni Palestinci.

Britský mandát vypršel 15. května 1948. O půlnoci před dnem vypršení přečetl David Ben Gurion v Tel Avivu deklaraci nezávislosti. Ta mimo jiné obhajuje právo Židů na vlastní stát a pokračuje vyhlášením existence židovského státu, který má nést název Izrael. Deklarace obsahovala výzvy arabským sousedům, ty však zůstaly nevyslyšeny. Propukla tak Válka o nezávislost, která trvala až do 20. července 1949 a ve které Izraelci své právo na existenci obhájili.  

V letošním roce tedy Židé oslavují sen, který se splnil před 70 lety, kdy se jim podařilo obnovit svou státnost a založit novodobý Izrael.

Lícní strana - izraelský státní znak, název "Izrael" v angličtině, hebrejštině a arabštině, nápis "Den nezávislosti 2018" v angličtině a hebrejštině, nominální hodnota mince a rok vyražení. Dvě zvlněné linky nad a pod nominální hodnotou symbolizují vlajku Izraele.

Rubová strana - oficiální logo 70. výročí Izraele s Davidovou hvězdou, symbolem židovského lidu, ve středu loga. Číslovka "70" označující roky nezávislosti Izraele se prolíná s Davidovou hvězdou. Podél hvězdy se nachází slovo "Izrael" v hebrejštině, v písemném stylu v jakém je uvedeno ve Svatém písmu a pod ním slova "Dědictví inovací" v hebrejštině. Oboje dohromady vyjadřuje charakter Izraelského státu, směs tradice a inovativního ducha. Kolem okraje se nachází nápis "70. výročí Izraele" v angličtině, hebrejštině a arabštině.

Face value 10 NIS
Material Au 917/1000
Quality Proof
Weight 16.96 g
Diameter 30 mm
Edge milled
Mintage 555 Pc.
Designer Michal Hamawi
Issue date April 2018
Issuer Bank of Izrael
Mint The Holy Land Mint