Nákupní košík je prázdný

Filtrovat produkty
$
$
Pc.
Pc.

Pamětní stříbrná mince, 20EUR Památková rezervace Levoča a 500. výročí dokončení hlavního oltáře v kostele sv. Jakuba stand

72.01,- € (including VAT)
59.52,- € (excluding VAT)

Koupit

Levoča vyrostla na křižovatce obchodních cest na východě Slovenska pod Levočskými vrchy. Spolu se Spišským hradem a kulturními památkami jeho okolí představuje autenticky zachovaný soubor středověkého osídlení, který nemá obdoby nikde ve světě. Proto byla zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO. Dokladem bohatství města ve středověku je zástavba a hradební systém z 13. až 15. století. Hlavní náměstí, které bylo obklopeno domy bohatých měšťanů, se postupně zaplnilo zástavbou veřejných budov. Uprostřed náměstí byl postaven ve 14. století farní Kostel sv. Jakuba a jižně od něj radnice. V Levoči působil významný řezbář Mistr Pavel. Z jeho dílny pochází mnoho unikátních řezbářských děl, včetně nejvyššího zachovaného novogotického křídlového oltáře na světě - Hlavního oltáře v Kostele sv. Jakuba, který byl zhotoven v letech 1507 až 1517. Město má ve svém opevněném středověkém jádru zachované množství unikátních památek a v roce 1955 bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci.

Lícní strana:
Na líci mince jsou zobrazeny tři plastiky oltářní skříně z hlavního oltáře Kostela sv. Jakuba v Levoči vystupující ze tří bloků dřeva. Ve spodní části plastiky umístěné vpravo je státní znak České republiky. Ve spodní části prostřední plastiky je letopočet 2017, pod kterým je ve dvou řádcích označení nominální hodnoty mince 20 EURO. Pod ním je značka Mincovny Kremnica MK a stylizované iniciály jména a příjmení autora výtvarného návrhu mince Pavla Károlyho PK. Ve spodní části plastiky umístěné vlevo je rok dokončení hlavního oltáře v Kostele sv. Jakuba 1517, pod kterým je značka Mistra Pavla. Při spodním okraji mince je v popisu název státu SLOVENSKO.
 
Rubová strana:
 
Na rubu mince je zobrazena část Kostela sv. Jakuba s věží a radnice v Levoči. Kompozice je v pozadí doplněna gotickým oknem, v jehož spodní části je ornamentální výzdoba oltáře. V levé části mincovního pole je erb města Levoča. Při spodním okraji mince vlevo je v popisu ve dvou řádcích nápis památkové rezervace a vpravo nápis LEVOČA.
Face value 20 EUR
Material Ag 900/1000
Quality Stand
Weight 33,63 g
Diameter 40 mm
Mintage 3400 Pc.
Designer Pavel Károly
Issue date May 2017
Issuer Národní banka Slovenska
Mint Mint Kremnica