Nákupní košík je prázdný

Filtrovat produkty
$
$
Pc.
Pc.

Pamětní stříbrná mince, 10EUR Matice slovenská - 150. výročí založení proof

Matice slovenská je historicky nejstarší a dosud existující institucí slovenského národa v oblasti kultury, osvěty a vědy. V dějinách Slovenska tvoří jednu z nejdůležitějších kapitol, zejména v letech 1863 až 1875. V červnu 1861 se sešlo v Turčianském Svatém Martině Slovenské národní shromáždění, které přijalo Memorandum národa slovenského. Memorandum patří k nejvýznamnějším dokumentům národně emancipačního vývoje Slováků. Zakotvuje hlavní požadavky Slováků na uplatňování národní identity v státoprávní, politické, kulturní a jazykové oblasti. Jedním z požadavků bylo založení Matice slovenské.
Dočasný přípravný výbor už v roce 1861 vypracoval návrh Stanov Matice slovenské a začal organizovat celonárodní finanční sbírku, která měla vytvořit předpoklady k zahájení její činnosti. První valná hromada Matice slovenské se konalo 4. srpna 1863. Předsedou byl zvolen biskup Štefan Moyzes a za místopředsedu Karol Kuzmány.

Lícní strana:
Na líci mince je dobové zobrazení první budovy Matice slovenské v Martině doplněné zobrazením prvních Stanov Matice slovenské z roku 1863. Ve středu mincovního pole je státní znak Slovenské republiky, pod kterým je název státu SLOVENSKO a pod ním letopočet 2013. Při pravém okraji mince je v dvou řádcích označení nominální hodnoty mince 10 EURO. Značka Mincovny Kremnica MK a stylizované iniciály jména a příjmení autora výtvarného návrhu mince Karola Lička KL jsou umístěny při levém okraji mince.

Rubová strana:
Na rubu mince jsou zobrazeny portréty prvních vedoucích představitelů Matice slovenské - předsedy Štefana Moyzesa a místopředsedů Karla Kuzmányho a Jana Francisciho. V horní části mincovního pole je rok založení Matice slovenské 1863. Pod ním je ve třech řádcích nápis ZALOŽENÍ MATICE SLOVENSKÉ.

Vykupujeme produkty, jejichž prodej zprostředkujeme. V případě mincí po individuální dohodě zajišťujeme jejich zpětný prodej.
 

Face value 10 EUR
Material Ag 900/1000
Quality Proof
Weight 18 g
Diameter 34 mm
Edge plain with inscription „NAJSTARŠIA KULTÚRNA USTANOVIZEŇ SLOVÁKOV“
Mintage 5950 Pc.
Designer Karol Ličko
Dalibor Schmidt
Issue date August 2013
Issuer Národní banka Slovenska
Mint Mint Kremnica