Nákupní košík je prázdný

Filtrovat produkty
$
$
Pc.
Pc.

Pamětní stříbrná mince, 10EUR Jozef Karol Hell - 300. výročí narození stand

Jozef Karol Hell (12. 5. 1713 - 10. 3. 1789) - konstruktér důlních čerpacích strojů, vynálezce a hlavní strojní mistr je jedním ze zakladatelů tradice Štiavnického hornictví. (Přesné datum jeho narození není doloženo, uvádí se 12., 15. i 16. květen; písemný záznam je jen o datu křtu 16. května 1713.)
Podobně jako jeho otec Matej Kornel Hell se věnoval stavbě vodních nádrží, jejich opravám
a zajištění energie pro důlní zařízení. Jeho největším přínosem však byly vynálezy čerpacích strojů, které byly podstatně výkonnější a spotřebovali mnohem méně vody než dosud používaná zařízení. Podmínky v dolech vylepšil zejména vynálezy vahadlovým, vodnostípcového a vzduchového čerpacího stroje. Po jejich postavení v dolech v okolí Banské Štiavnice se postupně rozšířily i do dalších evropských zemí. Kromě čerpacích strojů stavěl také požární stříkačky a zařízení na drcení rud. Stal se jedním z jejich nejvýznamnějších konstruktérů a jako hlavní strojní mistr se přičinil o to, že používaná důlní technika v banskoštiavnické oblasti patřila v 18. století k nejpokrokovějším v Evropě.

Lícní strana:
Na líci mince je zobrazen Nový zámek - charakteristická dominanta Banské Štiavnice, která byla jedním z působišť Josefa Karla Hella. Pod ním je prostředí doly s dřevěnými důlními konstrukcemi, s čerpacím potrubím a ještěrkami, ke kterým se váže legenda o objevu zlata a stříbra a počátku jejich těžby v Banské Štiavnici. Uprostřed mincovního pole je státní znak Slovenské republiky a pod ním je letopočet 2013. Název státu SLOVENSKO je v popisu při pravém okraji mince. Značka Mincovny Kremnica MK a stylizované iniciály jména a příjmení autora výtvarného návrhu mince Mgr. art. Romana Lugar RL jsou umístěny při levém okraji mince.

Rubová strana:
Na rubu mince je zobrazeno vahadlo vodnostípcového čerpacího stroje doplněny nejstarším erbem Banské Štiavnice. V horní části mincovního pole je označení nominální hodnoty 10 EURO. Při spodním okraji je v popisu nápis JOZEF KAROL HELL. Nad ním jsou ve dvou řádcích letopočty Hellova narození a úmrtí 1713 a 1789.

Vykupujeme produkty, jejichž prodej zprostředkujeme. V případě mincí po individuální dohodě zajišťujeme jejich zpětný prodej.

Face value 10 EUR
Material Ag 900/1000
Quality Stand
Weight 18 g
Diameter 34 mm
Edge plain with inscription "STROJMAJSTER – KONŠTRUKTÉR – VYNÁLEZCA"
Designer Mgr. art. Roman Lugár
Issue date May 2013
Issuer Národní banka Slovenska
Mint Mint Kremnica